Bijdragen en ANBI

Omdat Monumentenfonds de status van een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI, RSINnummer 4167612) heeft, is uw donatie fiscaal aftrekbaar met inachtneming van de daarvoor geldende regels van de Belastingdienst. U kunt uw gift met een multiplier van 25% verhogen tot een extra giftenaftrek van maximaal € 1.250,00. U mag ook meer donaties aan verschillende ANBI-organisaties bij elkaar opgetellen.

Vererven of een legaat

Wilt u ook na uw overlijden langdurige ondersteuning bieden, dan is het mogelijk het Monumentenfonds als (mede-) erfgenaam in uw testament op te nemen of een legaat toe te kennen. Met de ANBI-erkenning is Monumentenfonds geheel vrijgesteld van schenkbelasting en successierechten. Zo komt uw bijdrage zonder belastingafdracht bij het goede doel terecht.

Liefde voor monumenten

Eemalig of perodiek schenken

Word een donateur

Heeft u een hart voor Haags erfgoed? Steun ons structureel en draag zo u steentje bij.

Doneren, zo gedaan