Gegevens van de stichting

Contact

De stichting houdt kantoor aan:
Nobelstraat 1E
2513 BC ’s-Gravenhage

Telefoon: 070 – 36 15 757
Mail: info@monumentenfondsdenhaag.nl

De stichting is ingeschreven in het handelsregister onder nummer:
41149304.

Het RSIN/fiscaal nummer van de stichting is 4167612.

De stichting is aangewezen als een Algemeen Nut
Beogende Instelling (ANBI) en voldoet aan de voorwaarden die aan
dergelijke instellingen zijn gesteld.

Contactformulier

Contactformulier