Heden ten dage

Volg het nieuws

In de regelmatige Nieuwsbrief leest u alles over de plannen van Monumentenfonds. Maar het is tevens een platform om de meningen te toetsen en uw bijdragen zijn dan ook van harte welkom. Alle suggesties over het beleid en onze werkwijze dragen bij tot het volledig benutten van de mogelijkheden. Wij kunnen u uitleggen waarom sommige geweldige plannen en suggesties stuiten op andere belangen en plannen waar de stad mee te maken heeft. Vandaar dat een goed wederzijds contact van het grootste belang is. Wij staan er altijd voor open.

[button, in kader]

Word ook donateur en ontvang de Nieuwsbrief, [klik hier].

Voor onze vaste kring van donateurs gaat er een regelmatige Nieuwsbrief rond waarin onze plannen worden besproken. Maar veel meer is het een platform om de uitwisseling van alles wat tot het behoud van ons erfgoed kan bijdragen, te vergemakkelijken.

Word ook donateur en ontvang de Nieuwsbrief, klik hier.