De historie legt het fundament voor de toekomst

Wij mogen grote waarde hechten aan de historie en de monumentale gebouwen die mogen bewaren, een stad behoort zich ook op de toekomst te richten. Het is daarom van groot belang om een intensief overleg in stand te houden met de partijen die daarin een rol spelen. De gemeente wil als moderne stad bij de tijd blijven. Het onroerend goed zoekt bouwprojecten om mee aan de slag te gaan. De hoeders van de cultuur hechten waarde aan historie. De bewoners tenslotte, willen een stad om trots op te zijn.

Monumentenfonds Den Haag e.o. neemt deel aan dat voortdurende overleg als de partij die monumentale panden opspoort, opkoopt en renoveert om er een nuttige bestemming aan te geven. Wij zijn altijd in de markt voor panden die we conform onze doelstellingen aanpakken.

Onze incidentele en regelmatige donateurs staan garant voor het kapitaal om de projecten te kunnen financieren. Een direct winstoogmerk ontbreekt. De financiële gang van zaken moet ten goede komen aan het behoud van de historische waarde van de stad.

 

Investeren in karakteristiek historische panden

Monumentenfonds richt zich op het waardebehoud van historische panden. De architectuur blijft bepalend voor het gezicht van de stad en door het pand een eigentijdse functie te geven is er alle reden om het voortbestaan te garanderen. Net als met kunst en cultuur is het altijd een gevecht om voor deze taak het noodzakelijke budget vrij te maken. Met de hulp van veel partijen kunnen we ons sterk te maken voor de eigen stedenbouwkundige historie.

De historie is meer dan een plaatje of een schilderij. Historische panden behouden hun waarde als ze een passende functie krijgen. Daarvoor zorgen andere partijen, zoals Stadsherstel Den Haag. De panden worden in beheer genomen en met name verhuurd als woonruimte. Dan wordt er in geleefd en gewerkt en blijft een historisch pand zijn nut bewijzen.