Uw pand of vastgoed verkopen?

Gun uw historische pand een plaats in de toekomst

In 2020 heeft het Monumentenfonds meerdere panden overgedragen aan Stadsherstel Den Haag. Nu zijn we opnieuw op zoek naar nieuwe geschikte objecten om projectmatig aan te pakken. De status moet het predicaat ‘monument’ verdienen, de restauratie moet haalbaar zijn en er moet een geschikte functie voor gevonden worden. Het Monumentenfonds beschikt over voldoende liquide middelen om snel te kunnen schakelen en direct te kunnen handelen.

Beschikt u over een pand met historische waarde of passend in het authentieke beeld van de stad? Wanneer u dat gunt aan Monumentenfonds Den Haag, komt dat dubbel voordelig uit. Enerzijds staan we financieel sterk en kunnen we de overdracht snel effectueren. Anderzijds helpt u de doelstelling van Monumentenfonds te realiseren: het bewaren van historisch en waardevol cultureel erfgoed. We nodigen u graag uit voor een vrijblijvend gesprek om de mogelijkheden te bespreken. Neem gerust contact met ons op.