Organisatie

Het Monumentenfonds is in 1974 opgericht door particulieren met een gedeelde waardering voor het monumentale karakter van de Haagse binnenstad. Sinds de oprichting zet de stichting zich in voor het beschermen van monumentaal erfgoed zodat de geschiedenis van de stad voortleeft en wij en de volgende generaties daarvan kunnen blijven genieten.

De stichting verwierf en restaureerde een aantal panden, waaronder het sterfhuis van Spinoza aan de Paviljoensgracht, het “Nobelhuis”, een pand met een fraaie schuilkerk in de Nobelstraat en de “Koningspoort” het winkelpand met bovenwoningen en een poort die toegang gaf tot de paleistuin in de Molenstraat.

In 1977 gaf het fonds de aanzet tot de oprichting van Stadsherstel Den Haag en Omgeving N.V. om daarmee op grotere schaal restauratieprojecten te kunnen realiseren. Vandaag de dag beheert de vennootschap 240 verhuureenheden in monumentale panden, waarvan 173 woningen en 67 bedrijfsruimten.