Monumentenfonds Anno nu

Frits?

In 2020 heeft het Monumentenfonds meerdere panden overgedaan aan Stadsherstel Den Haag. Het Monumentenfonds is daarom opnieuw op zoek naar nieuwe geschikte objecten om projectmatig aan te pakken. De status moet het predicaat ‘monument’ verdienen, de restauratie moet haalbaar zijn en er moet een geschikte functie voor gevonden worden. Om het noodzakelijke budget voor aankoop en restauratie bijeen te krijgen worden sponsors aangezocht en gaan we gesprekken aan met de samenwerkende partijen. Is er ook overeenstemming over het nuttige gebruik na de restauratie (Stadsherstel Den Haag), dan kan het project van start gaan. Hoewel Monumentenfonds goed oog houdt op alle panden, hebben wij elk specifiek pand slechts beperkte tijd onder onze hoede. Na aankoop en restauratie geven wij het pand uit handen aan de beheerder en exploitant. Vanzelfsprekend gelden daarbij strenge voorwaarden, die garanderen dat het pand in de beste staat blijft verkeren en dat het gebruik geen afbreuk doet aan de kwaliteit van ons werk.