Het bestuur

De Stichting Monumentenfonds Den Haag en omgeving wordt geleid door een onbezoldigd bestuur van vijf personen, die ieder een specifieke kwaliteit bezitten. Het Monumentenfonds wordt ondersteund door een groot aantal donateurs, dat jaarlijks een donatie overmaakt.

Ir. L. Vis Laurens Vis

Functie: Voorzitter
Geboortedatum: 16 mei 1949
Nationaliteit: Nederlands
Opleiding: Architectuur en restauratie, TU Delft

Laurens Vis maakt sinds 1992 deel uit van het bestuur van het Monumentenfonds. Sinds 1992
vervulde hij de functie van secretaris. Laurens is per 1 januari 2021 voorzitter van het Monumentenfonds.
Hij is tevens sinds 2001 directeur van Vis Restauratie Architecten te ’s-Gravenhage.

Nevenactiviteiten:

 • Plv. voorzitter Erfgoedcommissie Noordwijk
 • Bestuurslid Steunfonds Oldeslo Den Haag
 • Bestuurslid Wavopark Wassenaar, onderdeel van de Van Ommeren – de Voogd Stichting
 • Bestuurslid Stichting Oude Hollandse Kerken (SOHK)
 • Voorzitter Stichting Familie Vis van Zaandijk
 • Penningmeester Roteryclub Wassenaar-ter Horst
 • Bestuurslid Steunfonds Oldeslo Den Haag

Mr. A. de Winter Aad de Winter

Functie: Penningmeester
Geboortedatum: 16 januari 1953
Nationaliteit: Nederlands
Opleiding: Ondernemingsrecht

Aad de Winter maakt sinds 2010 deel uit van het bestuur van het Monumentenfonds in de functie van penningmeester.

Nevenactiviteiten:

 • Buitengewoon ambtenaar van de burgelijke stand gemeente Den Haag, trouwambtenaar
 • Penningmeester De Frans Mortelmans Stichting

R. Stroeve Robert Stroeve

Functie: Besuurslid
Geboortedatum: 17 april 1974
Nationaliteit: Nederlands
Opleiding: Post HBO Bedrijfskunde, Hoge School Rotterdam

Robert Stroeve maakt sinds 2015 deel uit van het bestuur van het Monumentenfonds. Sinds 2003 is hij eigenaar en oprichter van SQM. SQM is gespecialiseerd in de aan- en verhuur van bedrijfs-
matig onroerend goed.

Nevenactiviteiten:

 • Voorzitter BIZ – Haagsche Entree

B. Uyttendaele, MSc. Bernard Uyttendaele

Functie: Bestuurslid
Geboortedatum: 26 december 1963
Nationaliteit: Belgische
Opleiding: Master of Science in Industrial Administration

Bernard Uyttendaele maakt sinds 2021 deel uit van het bestuur van het Monumentenfonds. Bernard is sinds 2018 directeur/rentmeester van Stichting Boschuysen  en Fundatie van de Vrijvrouwe van Renswoude te ’s-Gravenhage.

Nevenactiviteiten:

 • Bestuurder en penningmeester Stichting Dioraphte.

Drs. F.R. Bauer Rik Bauer

Functie: Besuurslid
Geboortedatum: 29 augustus 1966
Nationaliteit: Nederlands
Opleiding: Juridische bestuurswetenschappen

Rik Bauer maakt sinds 2023 deel uit van het bestuur van het Monumentenfonds. Hij werkt bij het Rijksvastgoedbedrijf, momenteel als Strategisch Adviseur, onder meer voor de inzet van het Rijksvastgoed voor maatschappelijke doelen. Voorheen was hij lid (en voorzitter) van de Raad van Commissarissen van Stadsherstel Den Haag en Omgeving N.V.

Nevenactiviteiten: