Samenwerking is de sleutel

Het stedelijk erfgoed is een kostbaar element dat onze stad haar unieke karakter geeft. Helaas staat dit erfgoed vaak onder druk door de voortdurende behoefte aan vooruitgang en modernisering. In het lobbycircuit lijken commerciële belangen soms zwaarder te wegen dan het behoud van historie.

Het Monumentenfonds staat voor de uitdaging om het stedelijk erfgoed te beschermen tegen deze ontwikkelingen. Samenwerking met gelijkgezinde organisaties is daarbij van essentieel belang. Door gezamenlijk op te treden kunnen we invloed uitoefenen op stedelijke besluitvorming en het belang van erfgoedbehoud onder de aandacht brengen.

Den Haag is voortdurend in ontwikkeling en als stad is het belangrijk om aan de toekomst te denken. Het is aan ons om te laten zien dat monumentaal erfgoed een cruciaal onderdeel is van deze toekomst. Elk monument verteld een uniek deel van het verhaal van Den Haag en bewaard op deze manier onze stadsgeschiedenis. Samen kunnen wij ervoor zorgen dat dit ook voor komende generaties behouden blijft.