ZONDER SAMENWERKING GAAT ELK STEDELIJK ERFGOED VERLOREN

Het stedelijk erfgoed is een kwetsbaar element in de stad. Er zijn veel partijen die het zonder respect afwegen tegen de vooruitgang en de moderne behoefte waarin een stad moet voorzien. In het lobbycircuit zijn commerciële marktpartijen beter vertegenwoordigd dan de hoeders van de historie. Daarbij hechten de portefeuillehouders in de Gemeente meer op het nalaten van een memorabel modern bouwwerk dan op het redden van architectonische rijkdom. Daarom is het zaak voor Monumentenfonds om nauw met gelijkgerichte organisaties samen te werken. Ook deze organisaties hebben hun contacten in verschillende stedelijke organen en
kunnen daar hun invloed doen gelden. Zo wordt in de opperste samenwerking tot in alle geledingen het belang van de zorg voor stedenbouwkundig erfgoed bepleit. En als één front kunnen de innovatieve krachten van Den Haag tegemoet worden getreden in de strijd om het behoud van historie.