Elk monument speelt een unieke rol in het bewaren van de Haagse geschiedenis

Het Monumentenfonds

Er zijn in de wereld voldoende voorbeelden van nieuwe steden die volledig uit het niets zijn opgebouwd om de groeiende bevolkingsaantallen onderdak te bieden. Rijen wolkenkrabbers langs rechte wegen. Koud, kil en karakterloos.
Het ontbreken van een ziel maakt ons bewust van het belang van het koesteren van historie bij het bouwen in de toekomst. Denk je eens in hoe we Den Haag zouden beleven met slechts de bebouwing van de laatste 50 jaar. Het doet ons beseffen dat Den Haag zijn charme dankt aan de rijke historie van gebouwen waarvan de geschiedenis teruggaat tot in de middeleeuwen. De moeite waard om te koesteren en te behouden.

Doelstelling

Het Monumentenfonds Den Haag stelt zich ten doel het historische karakter van Den Haag te helpen behouden. De stichting herkent, herstelt en conditioneert het stedenbouwkundig erfgoed. In samenwerking met andere partijen gunnen we het een praktische en maatschappelijk verantwoorde herbestemming. Deze doorlopende activiteit kent geen winstoogmerk. Om te slagen werken we nauw samen met de bevolking, sympathisanten, collegiale organisaties en de Gemeente.

Over ons

Monumentaal erfgoed in Den Haag e.o.

Het Monumentenfonds is in 1974 opgericht door particulieren, die zich zorgen maakten over de ernstige aantasting van het monumentale karakter van de Haagse binnenstad in die tijd. De stichting verwierf en restaureerde een aantal panden, waaronder het sterfhuis van Spinoza aan de Paviljoensgracht, het “Nobelhuis”, een pand met een fraaie schuilkerk in de Nobelstraat en de “Koningspoort” het winkelpand met bovenwoningen en een poort die toegang gaf tot de paleistuin in de Molenstraat.

In 1977 gaf het fonds de aanzet tot de oprichting van Stadsherstel Den Haag en Omgeving N.V. om daarmee op grotere schaal restauratieprojecten te kunnen realiseren. Deze vennootschap exploiteert thans 240 verhuureenheden in monumentenpanden, waarvan 173 woningen en 67 bedrijfsruimten.

LEES MEER
Liefde voor monumenten

Draag een steentje bij!

Monumenten Verworven monumenten in het verleden

Spinozahuis

In het begin van de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) maakte het onbeschermde dorp Die Haghe moeilijke tijden door. Veel bewoners trokken weg en het dorp bood op een gegeven moment zo'n desolate aanblik, dat werd overwogen de vestiging van de Staten van Holland te verplaatsen naar Delft. Zover kwam het echter niet.

LEES MEER

Molenstraat

De Koningspoort, opvallend gelegen op de plaats, waar de Oude Molstraat op de Molenstraat uitkomt. Deze kromme straat, eveneens gelegen in het oudste deel van Den Haag, dankt zijn naam aan de korenmolen, die zich in de middeleeuwen aan het Noordeinde ongeveer op de plaats waar nu de Waalse kerk staat, bevond. Deze molen werd gedreven door het water van de Haagse beek. De eerste huizen in de Molenstraat zullen in het midden van de 14de eeuw zijn gebouwd.

LEES MEER

“Het Nobelhuis” aan de Nobelstraat

De lotgevallen van het pand Nobelstraat 1, tegenwoordig het Nobelhuis genaamd, zijn zeker zo wisselvallig geweest als die van het Spinozahuis. In (bouw)historisch opzicht is de ontwikkeling van dit pand ingewikkelder en boeiender dan van de meeste historische panden in Den Haag.

LEES MEER