Een periodieke gift van € 750 kost u € 444

Met een onderhandse akte is uw gift voor een periode van minimaal vijf jaar zonder limieten fiscaal aftrekbaar. Dan wordt uw inleg netto verlaagd terwijl Monumentenfonds de volledige gift kan besteden aan nieuwe projecten. Elke bijdrage is welkom en helpt ons de doelstellingen te verwezenlijken.

Uw gift zonder meer

Schenkt u als particulier eenmalig een bijdrage dan draagt de culturele ANBI-status bij aan een aftrekpost op uw aangifte van 1,25 x dit bedrag. Er geldt een minimum en een maximum.

Rekenvoorbeeld enkelvoudige schenking:

Stel: uw jaarlijkse inkomsten bedragen € 35.000 p.j. Uw gift aan Monumentenfonds bedraagt € 750. Na aftrek van € 163 betaalt u netto € 587 terwijl het fonds € 750 te besteden heeft.

Schenken onder een overeenkomst

Gegarandeerde steun wordt door zowel het Monumentenfonds als de belastingdienst nog meer gewaardeerd. Dan kiest u voor de periodieke schenking van een gelijkblijvend bedrag onder een eenvoudige schenkingsovereenkomst voor minimaal 5 jaar. Er geldt geen minimum of maximum. Onze culturele ANBI-status geeft u dan het recht op bijna de helft van uw gekozen bedrag als aftrek.

Stel € 750 als voorbeeld voor periodieke schenking Tekent u een schenkingsovereenkomst dan geldt er geen minimum bedrag en gunt de belastingdienst u een aftrek van € 306 op uw inkomstenbelasting. Wij hebben € 750 te besteden aan onze projecten en daarvoor schenkt u slechts € 444.

Gemakkelijk: punt voor punt

  1. Schenkingsovereenkomst downloaden en opsturen*
  2. U ontvangt het door ons aangevulde formulier retour
  3. Beide partijen behouden hun exemplaren voor de administratie
  4. Machtiging afgegeven? Dan schrijven wij bedrag jaarlijks af. (Anders: jaarlijkse acceptgiro)
  5. Niet vergeten: geef uw schenking aan op uw belastingaangifte

*Wilt u de schenkingsovereenkomst niet printen, dan sturen we deze graag toe. Bel: 070 – 36 15 757