Een steentje bijdragen?

Geef een eenmalige donatie

Mede dankzij eenmalige bijdragen, giften, erfenissen en legaten blijft het mogelijk kostbaar Haags erfgoed te behouden.

Wij zouden het bijzonder op prijs stellen als U Uw bijdrage zou willen overmaken. Een bijdrage kunt u op twee manieren overmaken:

  1. U vult uw naam, e-mailadres en een bedrag in op deze pagina. U klikt vervolgens op de “groene” button “doneren”. U wordt naar een veilige bankomgeving doorgestuurd waar uw de donatie af kunt ronden.
  2. U maakt via een bankoverschrijving een bedrag over naar ons rekeningnummer NL82ABNA0891220631 ten name van Stichting Monumentenfonds Den Haag en Omgeving onder vermelding van “donatie”.

Wij zijn u zeer erkentelijk en danken u voor uw steun en bijdragen.

Liefde voor monumenten

Diverse manieren om te helpen

Periodiek schenken

Heeft u een hart voor Haags erfgoed? Steun ons structureel en draag zo u steentje bij.

Doneren, zo gedaan

Schenken, nalaten en ANBI

Heeft u een hart voor Haags erfgoed? Steun ons structureel en draag zo u steentje bij.

MEER info